Individuelle samtaler

børn, unge, voksne og medarbejdere

Individuelle forløb kan være meget forskellige.

Typisk vil der være en indledende samtale, hvor vi afklarer hvad dit behov er. Alt efter hvad problemstillingen er, så kan et forløb være blot en samtale, 5 samtaler eller et længerevarende forløb på fx 12 eller 20 timer.

Samtaler med børn vil være i tæt samarbejde med forældrene.

Alle vores samtaler er fortrolige og underlagt tavshedspligt. Så uanset om du kommer som privat person, via lægehenvisning eller som medarbejder, så må vi ikke dele nogen informationer om dig.