Supervision og undervisning

Supervision for medarbejdere

Vi tilbyder supervision for medarbejdere både individuelt og i grupper. Formålet med supervisionen er at understøtte udvikling og læring hos medarbejderne omkring fx faglige problemstillinger, samarbejde eller håndtering af organisatoriske problemstillinger. Det kan planlægges som en en løbende proces, der til stadighed forandres og temaerne vil skifte undervejs, eller det kan være et afgrænset forløb med fokus på en bestemt problemstilling.

Supervision for ledere

Vi tilbyder også supervision for ledere. Her kan fokus være på ledelsesfaglige emner fx forandringsprocesser, håndtering af modstand og krydspres eller udvikling af relationer til medarbejdere. Men det kan også være udvikling af egen ledelsesstil eller håndtering af egen stress.