Fuldt booket: Voksne med depression – hold opstart 8. september 2022

Introduktion til mindfulness-baseret kognitiv terapi – effektiv behandling af depression

Du er blevet tilbudt eller overvejer et forløb i Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT-programmet) sammen med 8 andre deltagere, fordi du har depression eller har haft episoder af tilbagevendende depression og er interesseret i at forebygge fremtidige episoder.

MBKT-programmet bygger på den nyeste psykologiske forskning i de faktorer, der gør mennesker sårbare over for depression og tilbagevendende depression. I MBKT-programmet vil du høre mere om hvad disse faktorer er og hvordan du ved at træne mindfulness kan reducere deres virkning.

Du har sandsynligvis dine egne erfaringer med, hvordan du bedst muligt kan håndtere din depression, men det har måske ikke hjulpet dig så meget, som du havde håbet. Fordi du ikke havde andre muligheder, har det virket risikabelt at holde op med at gøre det, du har vænnet dig til at gøre det sammen igen og igen. Men sommetider kan det, vi gør, for at få det bedre, minde om at forsøge at grave sig ud af et hul, hvor man bare opnår at grave sig længere ned.  Det kan virke som en ond cirkel, der fungerer på nogenlunde denne måde:

Ens tankegang er mere negativ, når man er deprimeret, end når man har det nogenlunde. I den første del af depression tager det et stykke tid, før denne negativitet tager over for alvor. Men efter flere depressive episoder dannes der stærke associationer, og det vil sige, at selv en lille udløsende faktor, fx et lille dyk i stemningsleje, kan udløse en depression eller depressive symptomer. Den spiral af negativ tænkning, der sætter ind, kan føre til en følelse af håbløshed. Det kan igen gøre det fristende at trække sig ind i sig selv og at undgå flere og flere situationer. Det kan være svært at trække sig selv ud af denne tilstand, når ens gamle tankemønstre først er blevet aktiveret.

Det føles lidt ligesom at forsøge at kæmpe sig fri, når man er fanget i kviksand. Forskning viser, at man i stedet for at blive ved med at hænge fast i gamle tankemønstre, så kan man lære at træde et skridt tilbage og gå i en ny retning med problemet. Og det er noget af det vi sammen kommer til at træne, så du kan finde frem til, hvordan du kan gøre det.

HVORDAN KAN FORLØBET I MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV TERAPI HJÆLPE DIG?

Kliniske studier af hundreder af patienter har vist, at MBKT kan mindske symptomer på depression og også mindske risikoen for, at din depression vender tilbage, betydeligt.

Her er nogle af de ting, som deltagere i tidligere grupper har sagt:

• Jeg blev bevidst om, hvordan mit sind fungerer.

 • Jeg lærte at genkende mønstre.

 • Jeg lærte at bevare roen, men også at træde et skridt tilbage.

 • Jeg blev klar over, at jeg har andre valgmuligheder end at glide tilbage i gamle mønstre.

 • Jeg lærte at være mere venlig, mere omsorgsfuld over for mig selv.

• Jeg lærte at genkende advarselssignalerne og tage affære på en hensigtsmæssig måde.

 • Jeg lærte at bruge mindre energi på at „ordne“ problemer.

• Jeg lærte at fokusere på det, der foregår lige her og nu.

I løbet af forløbet vil du opleve, at der er mange forskellige måder at være mindful på. Ved at give dig selv lov til at prøve de forskellige former for mindfulness kan du måske finde frem til dem, der fungerer bedst for dig. De ugentlige sessioner giver dig også lejlighed til at øve dig på at være venligere og mere omsorgsfuld over for dig selv.

HJEMMEARBEJDE

Du kan forvente en vis mængde hjemmearbejde hver uge, ofte op til en time om dagen. For at finde plads i din hverdag til denne nye aktivitet kan det være en fordel at overveje følgende: • Hvor i din hverdag vil du finde den tid, du skal bruge til hjemmearbejdet? • Fortæl din familie eller andre i din sociale omgangskreds, hvad der kræves. • Har du adgang til en telefon og høretelefoner eller en PC, hvor du kan afspille de guidede meditationsøvelser? • Se, om du kan afveje de forskellige motivationer, der helt naturligt viser sig, som fx at være utålmodig efter at se resultater kontra at give slip på dine forventninger i otte uger. • Vær venlig over for dig selv gennem hele forløbet, især hvis du løber ind i vanskelige faser.

UDFORDRINGER VED FORLØBET

Nogle oplever af flere forskellige årsager at MBKT-programmet er en udfordring. Jeg vil gerne forsikre dig om, at jeg vil være parat til at drøfte eventuelle spørgsmål med dig, hvis der opstår udfordringer. Faktisk går den feedback, som tidligere deltagere har bedt os videregive til deltagere, der lige er startet, ud på, at det er værd at gøre en indsats, også selv om det kan være en kamp. Den viden og indsigt, du opnår, vil bidrage til at reducere din risiko for depression.

FORTROLIGHED OG TRYGHED

For at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære i gruppen vil vi gerne opridse nogle spilleregler for gruppen. Det taler vi også kort om den første gang, hvor jeg blandt andet vil bede dig om at nikke til, at du, de andre deltagere og også jeg selv vil behandle det, der kommer frem i forløbet, som fortroligt.

For at få det bedste udbytte er det vigtigt, at du møder op, hver gang gruppen mødes. Og giv meget gerne besked til mig på forhånd, hvis du er forhindret. Fordi forløbet kan være krævende, kan der være tidspunkter, hvor du ikke har lyst til at møde op. Hvis det sker, vil vi bede dig ringe og fortælle mig, hvordan du har det. Der er altid mulighed for at aftale en individuel samtale undervejs, hvis du får behov for det.  Det kan nogle gange føles vanskeligt at vende tilbage, hvis man er gået glip af en session, men det er det hele værd. Du er altid velkommen til at komme tilbage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi mødes torsdage, første gang torsdag 8.9.2022 kl. 16-18 på mit kontor. De efterfølgende datoer er: 15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10, 27.10 og 3.11. Bemærk vi springer 20.10 over, da der er efterårsferie.

Som udgangspunkt sidder vi på stole, så det kræver ikke en særlig påklædning. Nogle oplever dog, at det er en fordel at have behageligt tøj på. Tag også gerne en drikkedunk og evt. et lille tæppe med.

Forløbet i gruppen betales pr. gang på Mobilepay 929568 og koster følgende for dig:

Indledende samtale a 1,5 time (2 klip) kr. 785. Hvis du allerede har et forløb hos Hanne, kan den indledende samtale udelades.

8 gruppesessioner a 2 timer:  kr. 318 første gang og kr. 276 for de efterfølgende gange (8 klip på din henvisning)

Derudover kan du deltage (frivilligt) på en stilhedsdag en lørdag, og det koster kr. 548 (2 klip på din henvisning).

Afsluttende samtale a 1,5 time (2 klip) kr. 708.

NB: Region Hs takster reguleres næste gang 1.10.2022, så der kan forekomme små justeringer til de opgivne priser.

Såfremt du er ml. 18 og 25 år så vil der ikke være nogen egenbetaling, og du kan deltage uden betaling af ovennævnte takster.

Hvis du er medlem af sygesikringen danmark, så ydes der tilskud til både den indledende og afsluttende samtale (kr. 400 pr. gang), gruppesessionerne (kr. 100) og Stilhedsdagen (kr. 200). Du kan finde taksterne på deres hjemmeside. Jeg indberetter automatisk til danmark, hvis vi aftaler det.

Afslutningsvis kan jeg nævne, at jeg er uddannet i både MBKT og MBSR (mindfulness baseret stress reduktion) på Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og du kan læse mere om de to programmer på sundhed.dk

Mange hilsner

Hanne

Tilmelding senest 18.august 2022 til Hanne på sms (skriv MBKT samt navn) eller send en mail til Hanne@fromogvoldby.dk Jeg vil så vende tilbage i uge 34 med mere info og bekræftelse. Hvis holdet bliver overtegnet, oprettes der en venteliste.