Terapi

From og Voldby arbejder med en bred målgruppe af mennesker. Vi modtager børn, unge, voksne og medarbejdere.

De fleste oplever indimellem at blive overvældet eller overbelastet af forskellige ting i livet. Nogen kommer videre ved egen hjælp. Andre oplever midlertidigt eller gennemgående ubehag, kontroltab, handlingslammelse og oplever ikke at kunne se sig ud af problemerne på egen hånd.

I samtaler hos os forsøger vi at hjælpe dig med at komme på ret kurs og give dig oplevelsen af at have herredømme over dit liv. Vi hjælper dig til at få større indsigt i de vanskeligheder du kæmper med, så det bliver lettere for dig at foretage justeringer hos dig selv og i dine relationer til andre mennesker. Sammen arbejder vi henimod at gøre din hverdag nemmere og øge din livskvalitet.

Samtalerne

Vi tilbyder individuelle samtaler, familiesamtaler, gruppeterapi og akutte krisesamtaler. De individuelle samtaler og i nogen tilfælde gruppeterapi kan foregå både fysisk og online.

Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Vi starter altid med en indledende samtale, hvor vi sammen lægger en plan ud fra den problemstilling, du kommer med. De fleste forløb handler om mere end én ting, og ingen forløb er ens. I samtalerne trækker vi på en bred teoretisk og metodisk viden og erfaring.

Vi drager også stor nytte af den værdifulde indsigt og erfaring, vi får gennem samtaler med de mennesker, vi møder i vores praksis. Supervision og sparring med andre psykologer har høj prioritet hos os. Vi er hele tiden i en læringsproces.

Vi arbejder samlet set med en bred vifte af problemstillinger

  • Angst, stress og depression
  • Krise, sorg, traumer og PTSD
  • Mistrivsel hos børn og unge
  • Børn og unge med diagnoser
  • Familieproblematikker

(Du kan læse mere om de problematikker og metoder vi arbejder med under afsnittet ”Om os”)

Samtaler med voksne og unge over 18 år med henvisning fra egen læge

Vi starter med en indledende samtale (det er ofte en dobbeltsamtale), hvor vi afklarer, hvad dit behov er ud fra den eller de problemstillinger, du kommer med. Længden af forløbene varierer. Nogle forløb kan være blot 5 samtaler, mens andre kan være længerevarende på f.eks. 12 eller 20 timer. En samtale varer mellem 45-50 minutter.

Ud fra den indledende samtale forsøger vi at planlægge forløbet, så du får en fornemmelse af, hvor ofte du skal komme m.m.

Samtaler med børn og unge under 18 år med henvisning fra lægen

Når et barn henvises til psykolog involveres forældrene altid i tilrettelæggelsen af forløbet. Forløbet kan veksle mellem samtaler alene med barnet, samtaler alene med forældrene og familiesamtaler. Når et barn er i mistrivsel påvirker det ofte hele familien – både forældre og søskende. Det er derfor ofte hjælpsomt for barnet og den samlede familie, at der kigges bredt på, hvordan hele familien forstår og forholder sig til barnets problem.

I samtaler med unge inddrages forældrene i det omfang, det giver mening og efter aftale med den unge. Hvis terapien skal være gavnlig er der ofte behov for, at den unge oplever at have et fortroligt rum med psykologen. Som psykologer er vi forpligtede til at underrette myndighederne ved problemstillinger med høj bekymringsgrad.

Samtaler med henvisning fra sundhedsforsikringer

Disse samtaler er ofte men ikke altid mere afgrænsede og kortvarige forløb (4-10 samtaler). Der arbejdes typisk med et begrænset antal problematikker beskrevet i henvisningen.

Samtaler med børn, unge og voksne som privatbetaler

Når du vælger selv at betale for dine psykologsamtaler, eller hvis du ikke har mulighed for at få en henvisning, er det udelukkende dig, der bestemmer, hvilken problemstilling du gerne vil arbejde med. Vi skræddersyer forløbet sammen med dig udelukkende på baggrund af dine ønsker og behov.

Under afsnittet ”praktisk” kan du læse om muligheder for at få tilskud til samtalerne ved medlemskab hos sygesikring danmark.

Akut krisesamtale

Akutte krisesamtaler finder sted indenfor 24 timer (som ofte en telefonisk samtale af 30 min. Varighed).

Såfremt du har brug for en akut krisesamtale skal du ringe og lægge en besked SAMT sende en sms om at du har ringet vedr. en akutsamtale, hvor akutsamtale er i første ord i sms’en. Så vender vi tilbage hurtigst muligt ift. at planlægge tidspunktet for samtalen.

Gruppeterapi

Vi opretter hold løbende. Hvis du er interesseret i f.eks. et mindfulness-baseret gruppeforløb så ring og hør nærmere.

Gruppeterapi hos os er ikke traditionel gruppeterapi, hvor du sidder i en gruppe og skal forholde dig til andres problemer. Hos os arbejder man med sine egne problemstillinger ud fra forskellige temaer og refleksioner, som vi som psykologer slår an. Du kan dele så meget eller så lidt, som du ønsker – og dine dialoger er lige så vigtige, som dem vi har med hinanden. Når det så er sagt, bliver de fleste overrasket over, hvor betydningsfuldt det er at blive en del af et fællesskab for en stund og at være sammen med andre mennesker, som også kender til udfordringer, smerter og lidelse.