Terapi

Børn, unge, voksne og medarbejdere

Hos os kan forløbene være af kortere eller længere varighed. Vi starter altid med en indledende samtale, hvor vi sammen lægger en plan for det videre forløb. Ofte skal der ikke så mange gange til, før du kan opnå den ønskede effekt.

Forløb kan handle om problemer som angst, stres, depression, krise og traumer. De kan også handle om forholdet til børn, familie, venner, kolleger m.m. De fleste forløb handler om mere end én ting. Alle forløb tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Individuelle samtaler (Fysisk eller online)

Indledende samtale (45 – 90 minutter). Vi starter med en indledende samtale (det er ofte en dobbeltsamtale), hvor vi afklarer, hvad dit behov er. Alt efter hvad problemstillingen er, så kan et forløb være blot en samtale, 5 samtaler eller et længerevarende forløb på fx 12 eller 20 timer. Individuelle samtaler til unge med let til moderat depression og angst med henvisning fra egen læge er gratis.

Efterfølgende samtaler (45 minutter). Så vidt muligt forsøger vi at planlægge et forløb ved den indledende samtale, så du får en fornemmelse af, hvor ofte og evt. også hvornår vi mødes efterfølgende.  

Akut krise samtale inden for 24 timer (30 minutter telefonisk). Såfremt du har brug for en akut samtale, så ring og læg en besked SAMT send en sms om, at du har ringet vedr. en akutsamtale, hvor akutsamtale er første ord i sms. Så vender vi tilbage ift. at planlægge tidspunkt for samtalen.

Gruppeterapi (fysisk eller online)

Vi opretter hold løbende. Hvis du er interesseret i fx et mindfulness baseret gruppeforløb, så ring og hør nærmere. Nyt fysisk hold opstarter i Hillerød 4. maj 2023

Gruppeterapi hos os er ikke traditionelt gruppeterapi, hvor du sidder i en gruppe og skal forholde dig til andres problemer. Hos os arbejder man med sine egne problemstillinger ud fra forskellige temaer og refleksioner, som vi, som psykologer, slår an. Du kan dele så meget eller som lidt, som du ønsker – og dine indre dialoger er lige så vigtige, som dem vi har med hinanden. Når det så er sagt, så bliver de fleste overrasket over, hvor betydnings fyldt det er at blive en del af et fællesskab for stund og at være sammen med andre mennesker, som også kender til udfordringer, smerter og lidelse.

Forløb med børn og familier (Marianne)

Forældrene involveres altid i forløbet – tilpasset barnets alder og behov. Der veksles mellem familiesamtaler, børnesamtaler og forældresamtaler. Som forælder spiller du en central rolle i forløbet, da det dig, der primært skal hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Forløb med unge under 18 år (Marianne)

Det aftales med den unge, hvordan forældrene skal inddrages. Ofte kan dette være hjælpsomt – men ikke altid.

Unge over 15 år har krav på fuld tavshedspligt – dog ikke, hvis det, der kommer frem i samtalen, vækker stor bekymring.