Om os

Marianne From Jakobsen

Jeg er født i 1973 og uddannet sammen med Hanne på Københavns Universitet. Jeg blev færdiguddannet i 2002 og blev i 2005 autoriseret af Psykolognævnet. Senere er jeg blevet godkendt specialist i klinisk psykologi og børnepsykologi.

Jeg tilbyder samtaler til børn, unge og voksne.

Fra d. 1.1.24 har jeg haft samarbejde med Sygeforsikringen og modtager klienter med henvisning fra lægen. Jeg samarbejder også med flere forsikringsselskaber.

Arbejdsområder

Jeg er bredt funderet i arbejdet med børn, unge og voksne og i familiers samspil.

Min specialiserede viden om børn og unge inddrages ofte i samtaleforløbene med voksne, hvor problemstillingerne hyppigt er relateret til egne børn, familie og egen barndom.

Jeg har mangeårig erfaring i at udarbejde psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn og unge. De seneste år har jeg udvidet med forældrekompetenceundersøgelser.

Min erfaring stammer fra offentligt og privat regi; PPR, døgninstitution, specialskole (familiebehandling), Røde Kors (klinisk arbejde med børn og voksne, supervision, undervisning i krise, traume, udviklingspsykologi m.m.) samt et længerevarende ansættelsesforhold i en kommunal familieafdeling (behandling af børn, unge, voksne og familier, forældrekompetenceundersøgelser, behandlingskonferencer m.m.).

Sideløbende med mine ansættelser har jeg siden 2013 haft deltidspraksis i Frederiksværk med henviste klienter fra sundhedsforsikringer (primært voksne), privatbetalere, kvinder fra krisecentre, konsulentopgaver m.m.)

Jeg har gennemført flere længerevarende uddannelsesforløb. Det betyder, at jeg kan trække på forskellige metoder og tilgange tilpasset den problemstilling, jeg arbejder med sammen med en klient, medarbejder o. lign.

Jeg er uddannet EMDR-terapeut til både børn og voksne. Jeg anvender ofte metoden, da den er effektiv til behandling af traumer og andre psykiske belastninger, heraf stress, angst og depression.

Jeg er uddannet i den narrative metode, i den mentaliseringsbaserede tilgang, samt i kognitiv behandling af børn med angst (Cool Kids).

Jeg er uddannet i diverse psykologiske test, screeningsredskaber, metoder til vurdering af samspil og tilknytning til brug i psykologiske undersøgelser.

Jeg arbejder med en bred vifte af problemstillinger bl.a.

 • Tab, krise og traumer hos børn, unge og voksne
 • Depression, angst, stress og overbelastning
 • Problemer relateret til jobsituation
 • Mistrivsel hos børn og unge
 • Forældre til sårbare børn og unge
 • Konfliktfyldte skilsmisser
 • Familieproblematikker

Konsulentydelser

 • Børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser
 • Supervision af medarbejdere (individuelt og i gruppe), der arbejder med sårbare børn og voksne – herunder omsætning af teoretisk/metodisk viden til f.eks. praksis
 • Supervision af psykologer henimod autorisation
 • Undervisningsforløb hovedsageligt til medarbejdere, der arbejder med sårbare børn, unge og voksne.

Hanne Voldby

Jeg er specialist i klinisk psykologi og sundhedspsykologi, autoriseret og uddannet sammen med Marianne på Københavns Universitet. Jeg er optaget af belastninger og den måde, det viser sig i vores levede liv – det kan være i form af sygdom, stress, angst, sorg, arbejdsmiljø opsigelser, smerter eller andre udfordringer, som skal håndteres.

Mine behandlinger er baseret på en integrativ tilgang med forkærlighed for grupper og fællesskaber – og teoretisk for det mentaliseringsbaserede, eksistentielle og mindfulnessbaserede terapier. Jeg er uddannet i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og i gang med en efteruddannelse i Mindfulness Baseret Kognitiv terapi (MBKT) på Århus Universitet. Derudover er jeg inspireret af den metakognitive terapi og bruger ofte øvelser og metoder derfra.

Du kan også læse mere om Hanne på www.hannevoldby.dk.