Om os

Marianne From

Marianne er uddannet på Københavns Universitet sammen med Hanne og er specialistgodkendt i klinisk psykologi og børnepsykologi. Hun er bredt funderet i arbejdet med børn, unge og familier herunder individuelle problemer, familieproblemer og sociale problemer i forhold til skole, kammerater m.m. Marianne kombinerer forskellige terapeutiske metoder med udgangspunkt i klientens behov og ønsker.

Marianne har særlig erfaring med krise og traumer bl.a. fra ansættelse i Røde Kors og opgaver på krisecentre. Hun er uddannet i EMDR-metoden til børn, unge og voksne. EMDR er særlig virksom til behandling af bl.a. traumer. Med EMDR-metoden fokuseres der på kroppen og nervesystemet, og metoden kan være skånsom bl.a., fordi, den ikke fokuserer så meget på samtalen som flere andre metoder.

Til behandling af angst hos især børn og unge benytter Marianne sig ofte af den anerkendte Cool-Kids-metode. Metoden, der udspringer af den kognitive metode, giver en systematisk og struktureret forståelse af angst, og der arbejdes mere med adfærd, tanker og symptomer end med bagvedliggende årsager.

Marianne har altid fokus på mentalisering i sine samtaler. Mentalisering handler om at forstå verden gennem andres øjne – ”indefra og ud” og at forstå sig selv ”udefra og ind” set med andres øjne. Mentalisering styrker tilknytning og nærvær og bringer mennesker tættere sammen.

Hanne Voldby

Hanne er specialist i klinisk psykologi og sundhedspsykologi, autoriseret og uddannet sammen med Marianne på Københavns Universitet.  Hanne er optaget af belastninger og den måde, det viser sig i vores levede liv – Det kan være i form af sygdom, stress, angst, sorg, arbejdsmiljø, opsigelser, smerter eller andre udfordringer, som skal håndteres.

Hannes behandlinger er baseret på en integrativ tilgang med en forkærlighed for grupper og fællesskaber – og teoretisk for det mentaliseringsbaserede, eksistentielle og mindfulness baserede terapier.  Hanne er uddannet i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og i gang med en efteruddannelse i Mindfulness Baseret Kognitiv terapi (MBKT) på Århus Universitet. Derudover er Hanne inspireret af den metakognitive terapi, og bruger ofte øvelser og metoder herfra.