Praktisk

Fortrolighed

Alle vores samtaler er fortrolige og underlagt tavshedspligt. Uanset om du kommer som privat person eller medarbejder, så må vi ikke dele nogle informationer om dig uden dit samtykke.

Underretningspligt i samtaler med børn og unge

Psykologer har skærpet underretningspligt. Hvis et barn eller ung fortæller om forhold, der vækker alvorlig bekymring for barnet (f.eks. vold, overgreb og misbrug), så er vi forpligtet til at underrette de sociale myndigheder. Hvis den alvorlige bekymring for et barn under 18 år kommer fra en voksen via samtaler med os, gælder den skærpede underretningspligt også her.

Forældresamtykke ved forløb med børn og unge

Hvis I er skilt med delt forældremyndighed kræver henvisning af barnet samtykke fra jer begge to.

Samtalens varighed

En individuel samtale varer mellem 45-50 min.

Vi har gode erfaringer med at lægge en dobbeltsamtale første gang, så vi når omkring alle vigtige aspekter ift. dig og hvorfor de er her. Det aftaler vi, når vi planlægger første samtale.

Afbud

Hvis du får brug for at aflyse eller ændre din tid, skal det ske senest dagen før kl. 16. Det kan enten være via sms, mail eller telefonbesked. Ved udeblivelse eller for sent afbud kan der opkræves fuld pris for samtalen. Hvis du kommer med en lægehenvisning så har vi lov til at opkræve dig for egenbetalingen af samtalen ved for sent afbud eller udeblivelse.

Hos de forskellige sundhedsforsikringer er der forskellige regler angående sene aflysninger.

Online booking

Når du har haft første samtale hos Hanne så kan du selv booke nye tider. Du kan gøre det her (link)