Opgaver

Supervision af medarbejdere (online og fysisk)

Vi tilbyder supervision af medarbejdere både individuelt og i grupper.

Formålet med supervisionen er at understøtte udvikling og læring hos medarbejderne omkring fx faglige problemstillinger, samarbejde eller håndtering af organisatoriske problemstillinger.

Det kan planlægges som en løbende proces, der til stadighed forandres og temaerne vil skifte undervejs, eller det kan være et afgrænset forløb med fokus på en bestemt problemstilling.

Supervision af ledere (online og fysisk)

Hanne tilbyder også supervision for ledere. Her kan fokus være på ledelsesfaglige emner fx forandringsprocesser, håndtering af modstand og krydspres eller udvikling af relationer til medarbejdere. Men det kan også være udvikling af egen ledelsesstil eller håndtering af egen stress.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning til forskellige målgrupper f.eks. medarbejdere og ledere. Forløbene skræddersys efter behov, så det passer til den enkelte virksomhed eller organisation. Undervisningen kan bl.a. handle om psykisk førstehjælp, stress-forebyggelse på arbejdspladsen, kommunikation m.m.

Psykologiske undersøgelser (Marianne)

Marianne udarbejder undersøgelser af børn og unge efter aftale. Det kan bl.a. være kognitive undersøgelser og personlighedsundersøgelser.

Samarbejdspartnere:

Vi samarbejder bl.a. med Dansk Røde Kors, DTU og kvindekrisecentre.