Opgaver

Konsulentydelser

Supervision af medarbejdere (online eller fysisk)

Vi tilbyder supervision af medarbejdere både individuelt og i grupper. Formålet med supervisionen er at understøtte udvikling og læring hos medarbejderne omkring f.eks. faglige problemstillinger, pædagogiske problemstillinger, samarbejde eller håndtering af organisatoriske problemstillinger.

Det kan planlægges som en løbende proces, der til stadighed forandres, og temaerne vil skifte undervejs, eller det kan være et afgrænset forløb med fokus på en bestemt problemstilling.

Supervision af ledere (online eller fysisk)

Hanne tilbyder også supervision af ledere (online eller fysisk). Her kan fokus være på ledelsesfaglige emner f.eks. forandringsprocesser, håndtering af modstand og krydspres eller udvikling af relationer til medarbejdere. Men det kan også være udvikling af egen ledelsesstil eller håndtering af egen stress.

Psykologiske undersøgelser

Marianne laver børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Der kan være tale om kognitive undersøgelser, personlighedsundersøgelser og samspilsundersøgelser og tilknytning i familier.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning til forskellige målgrupper f.eks. medarbejdere og ledere. Forløbene skræddersys efter behov, så det passer til den enkelte virksomhed eller organisation. Undervisningen kan både handle om teoretiske/kliniske og mere praksisorienterede emner f.eks. traumer, krise, udviklingspsykologi, psykisk førstehjælp, stress- forebyggelse på arbejdspladsen, kommunikation, mentalisering m.m.

I undervisningen har vi fokus på, hvordan den teoretiske viden og metodiske tilgang kan gøres praksisnær, så den kan omsættes til noget brugbart i dagligdagen.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder bl.a. med Røde Kors Danmark, kvindekrisecentre, DTU, socialpædagogiske opholdssteder og jobcentre.